Vil du jobbe med samfunnsutvikling og politiske prosesser? Ønser du være med på arbeidet med å styrke Midt-Troms som en attraktiv og bærekraftig vekstregion? Nå har du muligheten til å kickstarte din karriere som trainee i Midt-Tromsrådet. 

Se stillingsannonse her