wGaXslvxIM 6sAAAAABJRU 5ErkJggg==

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse av 13.02.2024 uttalt følgende:

Gebyr for lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg(offentlig myndighetsutøvelse) er unntatt fra merverdiavgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven § 3-9 første ledd.Skattedirektoratet legger til grunn at unntaket omfatter gebyr som kommunene beregner etter selvkostprinsippet for lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.