Marita Eidissen har takket ja til stillingen som kommunalsjef oppvekst og vil etter planen ha sin første arbeidsdag 1.juni.

Marita jobber i dag som assisterende rektor ved Senja videregående skole. Marita er utdannet adjunkt og har mastergrad i utdanningsledelse. Hun har lang erfaring fra skolesektoren, både som administrativ skoleeier i tidligere Lenvik kommune og skoleleder i grunnskolen og videregående skole. Hun har blant annet representert Troms fylke i KS sitt nasjonale barnehage- og skolefaglige nettverk.

Sindre Dahle har takket ja til stillingen kommunalsjef samfunnsutvikling. Tiltredelsesdato er ikke avklart, men vil bli medio mai.
Sindre er utdannet sivilingeniør. Han har lang ledererfaring fra kommunal sektor og har siden 2012 jobbet som leder for kommunalteknikk i Bardu kommune. Kommunalsjefstillingen er en nyopprettet stilling og Sindres lange erfaring som leder i kommunal sektor vil være nyttig. 

Vi gleder oss til Marita og Sindre starter arbeidet sammen med dyktige kolleger i Sørreisa kommune.