Innenfor Senja, godt skjermet mot storhavet i vest, ligger lune og frodige Sørreisa. Området rundt Straumen, tettstedet I Sørreisa, må til alle tider ha vært et knutepunkt for ferdsel og bosetting. Etter at isen trakk seg tilbake for ni-tusen år siden, ble straumen og vannet innenfor porten til innlandet. I dette grørike landskapet finner vi spor av folk fra steinalderen og framover.

Tilsetting skjer i hht. lover, reglement og tariffavtaler. Vi har gode pensjonsordninger i KLP og i Statens pensjonskasse (SPK).

Minst to referanser bes oppgitt i søknaden.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet ved tilsetting. For de fleste av stillingene vil det være aktuelt med intervju.

For en del stillinger kreves det at tilfredstillende politiatest blir levert før tiltredelse.

Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall samtidig gis en begrunnelse for det i søknaden. I hht den nye offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Andre informasjonskanaler for jobbsøking: Se NAV sin oversikt over ledige stillinger i Sørreisa. I tillegg til ledige kommunale stillinger, vil du også finne andre utlyste stillinger i Sørreisa her.

 

 

 

 

TILKALLINGSVIKARER

Vi har hele tiden behov for å knytte til oss tilkallingsvikarer som kan kontaktes når vi har behov for vikar eller ekstra hjelp:

A. Helse- og omsorgsenheten.

Spørsmål om stillingene kan rettes til:

Sykehjemmet: avdelingsleder Camilla Stefanussen tlf. 992 04 907.

Hjemmetjenesten: avdelingsleder Anne Grete Øverås, tlf. 992 04 909

Boligtjenesten/avlastningsboligen/dagsenteret: avdelingsleder Gunn Solveig Øvermoen, tlf 903 65 405

B. Barnehage/skole og SFO

Spørsmål om stillingene kan rettes til Personalrådgiver Tone-Lise Olsen Quinn, tlf. 957 92 631.

Søknadsfrist tilkallingsvikarer: kontinuerlig.

Dersom du ønsker å melde deg som vikar, send din CV og et brev der du forteller litt om deg selv til postmottak@sorreisa.kommune.no.