Målgruppe

Koordinerende enhet skal jobbe for barn, ungdom, familier, voksne og eldre som har sammensatte behov som kan utløse flere tjenester som krever koordinering. Det gjelder personer med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsvansker.

Enheten skal jobbe både på individ- og systemnivå.

Koordinerende enhet skal:

  • ta imot spørsmål i forhold til hvilke tjenester som tilbys i det offentlige hjelpeapparatet

  • ta imot henvendelser fra deg som har behov for koordinering av tjenester og/eller individuell plan

  • ta imot henvendelser fra samarbeidspartnere, som er i kontakt med personer som har behov for individuell plan eller opprettelse av ansvarsgruppe