Så flott at du er interessert i hva Sørreisa kommune har å tilby av jobber! 

Sørreisa kommune ligger sentralt i Troms og Finnmark fylke, og har gode kommunikasjonsmuligheter med resten av landet med nærhet både til flyplass og hurtigbåt til byene Tromsø og Harstad.  

Sørreisa kommune har i underkant av 3500 innbyggere og har et rikt næringsliv, nærhet til videregående skoler og høgskoletilbud.  

Sørreisa kommune har en vakker natur med gode friluftsmuligheter og et rikt kulturliv. Dette gjør Sørreisa kommune til en god kommune å bo, vokse opp og arbeide i.  

Søk ledige stillinger!

Andre informasjonskanaler for jobbsøking: Se NAV sin oversikt over ledige stillinger i Sørreisa. I tillegg til ledige kommunale stillinger, vil du også finne andre utlyste stillinger i Sørreisa her.

Interne utlysninger

Ansatte i Sørreisa kommune som ønsker å se interne utlysninger må logge seg inn her; Compilo.

Oversikten vil ligge under «Interne utlysninger».

Tilkallingsvikarer i Sørreisa kommune 

Vi har stadig behov for å knytte til oss tilkallingsvikarer som kan kontaktes når vi har behov for vikar eller ekstrahjelp.  

Åpen søknad og CV kan også sendes til personal@sorreisa.kommune.no 

 

Kontakt oss 

Har du spørsmål om stillingene eller andre ting som angår søknaden?  
Ta kontakt med personalrådgiver Tone-Lise Olsen Quinn   

Telefon: 95792631 
Epost:  tone-lise.olsenquinn@sorreisa.kommune.no  

 

Bli lærling i Sørreisa kommune 

Lærlinger er viktig for rekrutteringen i Sørreisa kommune. Lærlingene skal føle seg som en del av "laget" og være involvert i både faglig og sosialt miljø på arbeidsplassen. 

Sørreisa kommune har avtale med KomOpp som vårt opplæringskontor for lærlinger. KomOpp hjelper kommunen i oppfølgingen av lærlinger frem til fagprøve.   

Sørreisa kommune har som mål å til enhver tid ha et minimum på 7 lærlingeplasser innen flere ulike fag.  

Vi legger godt til rette for at lærlinger skal lykkes med sin utdanning, at de består fagprøven og dermed oppnår fagbrev. Vi har lang erfaring med lærlinger! Som lærling i Sørreisa får du tett oppfølging og veiledning i læretiden. Læretiden er vanligvis to år.  
 

Godkjente lærerfag i Sørreisa kommune 

  • Institusjonskokkfaget 
  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget 
  • Helsearbeiderfaget 
  • Dataelektronikerfaget 
  • IKT-servicefag 

Krav til kvalifikasjoner:  

  • Fullført og bestått to år med videregående skole yrkesfag (VG1 og VG2) for det faget du søker læreplass i.  
  • Må beherske norsk muntlig og skriftlig 
  • God orden og oppførsel 
  • Lite fravær samlet 
  • God egnethet 

Våre forventninger til lærlingen: 

Sørreisa kommune forventer at lærlingen tar ansvar for egen læring. At de deltar aktivt i opplæringen ved å vise interesse, ta initiativ, og kontinuerlig jobber med læringsmålene i læreplanen.  
 

Hvordan søke: 

Søknader til Sørreisa kommune om lærlingplass går gjennom KomOpp's digitale søknadsportal. 

Send søknad her!

Søknadsfristen er 1. mars. Søknadene blir sendt fra fylkeskommunen via KomOpp. Deretter får lærlingansvarlig i Sørreisa kommune tilgang til søknadene.  

Hovedopptak for lærlinger skjer på våren, med oppstart nye lærlinger i august/ september. Søknader om lærlingplass etter søknadsfristen blir unntaksvis vurdert.