Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag inviterer til to ulike nettkurs

  1. Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag inviterer offentlige og private skoleeiere til nettseminar 1.februar 2023 kl. 09.00-11.00. Nettseminaret omhandler retten til samisk opplæring i grunnskole og videregående skole i hele landet. Vi viser til vedlagt program, med informasjon om innhold og påmelding.
     
  2. For foreldre og elever i hele landet til nettseminar om samisk i barnehagen og samisk opplæring i grunnskole og videregående skole. Nettseminaret avholdes 2.februar 2023 kl. 19.00-20.30. Vi viser til vedlagt program, med informasjon om innhold og påmelding.