Sørreisa kommune inviterer til avsluttende folkemøte angående kommuneplanens arealdel.

Folkemøtet avholdes i Sørreisa kulturhus, torsdag 09.12.2021 kl.18.00.

Sørreisa kommune innleder møtet med en kort gjennomgang av status for planarbeidet, og kommunens planrådgiver for kommuneplanens arealdel, Fjellknatt Arkitektstudio AS, vil informere om prosessen videre.

Etter planrådgivers gjennomgang vil det åpnes for spørsmål og dialog mellom kommunen, planrådgiver og møtedeltakerne angående planarbeidet.

Alle tidligere innkomne og registrerte innspill blir behandlet i videre planprosess. Nye innspill til kommuneplanens areal må sendes kommunen skriftlig.

Frist for å levere innspill er 31.12.2021.

Innspillsskjema