Sørreisa kommune inviterer innbyggere, lag, foreninger, næringsliv og andre interesserte til å levere innspill til hvordan forbedre og utvikle trafikksikkerheten og trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen.  Innspillsrunden er et ledd i arbeidet med å lage en ny trafikksikkerhetsplan for Sørreisa kommune.

 

Frist for innspill settes til 05. Juni 2023.

 

Innspill merkes «trafikksikkerhetsplan», og sendes på epost til postmottak@sorreisa.kommune.no, eller til Sørreisa kommune, Storveien 20, 9310 Sørreisa.