Fosterhjem.pdf

Ulike barn og unge trenger ulike fosterhjem. Derfor kan mange forskjellige typer familier, både 
gifte, samboere, enslige og

likekjønnede par være godt egnet. Vi søker også fosterhjem i slekt og nettverk og flerkulturelle 
fosterhjem.

Informasjonsmøter i Troms

Nordkjosbotn, 18.november 2020, klokken 19.00 ‐ 21.00 Adresse: Vollan Gjestestue

Finnsnes, 21.oktober 2020, klokken 18.00 ‐ 20.00

17. november 2020, klokken 18.00 ‐ 20.00 Adresse: Bygården, Hans Karolius vei 6

Tromsø, 20.oktober 2020, klokken 19.00 ‐ 21.00

12. november 2020, klokken 19.00‐21.00 Adresse: Storgata 70. Inngang fra Fredrik Langes gate

Nordreisa 11. november 2020, klokken 18.00‐20.00.

Adresse: På Taket Kafe

Kontaktinformasjon

Fosterhjemstjenesten, avdeling Tromsø, telefon 466 15 430, eller e‐post: 
fosterhjemstjenesten.i.tromso@bufetat.no