Innbyggerne har hatt besøk av selgere fra Telenor som selger fibertilknytning med innholdstjenester til konkurransedyktige priser. Tilbudet fra Telenor har blant annet gått ut på at de skal etablere en egen fiberlinje som de binder kunden til for et år på.

Ut over dette har noen av innbyggere henvendt seg til Sørreisa kommune der de uttrykker sin bekymring for at Sørreisa kommune er i ferd med å avvikle fibernettet om kort tid.

Sørreisa kommune vil med dette formidle at det foreligger ingen planer om avvikling, driftsstans eller salg av fibernettet.

Sørreisa kommune har en kontrakt med 3net om drift og levering av innholdstjenester frem til 01.09.2024. I kontrakten er det mulighet for å forlenge avtalen med inntil 2 år, for ett år av gangen. Alle forhold som gjelder forlengelse av drift med 3net eller oppsigelse skal starte minimum 6 måneder før kontraktens utløp.