For å imøtekomme de nye nasjonale innstrammingene som er innført i en tidsbegrenset periode fram til 18. januar, går Sørreisa Kulturskole fra i dag over til bare digital undervisning.

Alle elever vil få tilbud om å møte sin lærer på Teams eller tilsvarende plattform, og hver lærer tar direkte kontakt med sine elever eller de foresatte for å avtale tid. Da Corona for alvor kom til Norge i mars gjennomførte kulturskolen flere måneder med både digital undervisning, digitale konserter, ja til og med interkommunale musikkvideoprosjekter. Så å møtes på skjerm har vi gjort før og det skal gå helt fint denne gangen også!

Lokallag som kulturskolen selger dirigenttjenester til kan heller ikke møtes i tiden fram til januar, og vi ber hvert lag legge en plan for hvordan øvinger eventuelt skal gjennomføres.