Testing til koronasertifikat er gitt laveste prioritet for kommunens testing. Kommunen skal først og fremst sørge for testing av personer med symptomer og ved smittesporing. Testkriterier. Testing er her gratis.

Hvis kommunen har kapasitet kan testing til koronasertifikat også gjøres på den kommunale teststasjonen, innenfor åpningstiden, kl 12.30-14.00. Om kommunen har kapasitet til dette vil svares ut av kommunen på den aktuelle testdagen. Testing til koronasertifikat er ikke med i refusjonsordningen fra Helfo og slik test må derav betales av den enkelte.

I tillegg til ordningen med testing til koronasertifikat finnes det offentlige og private aktører som tilbyr testing som viser en person sin teststatus (såkalte "Fit to fly-attester" eller helseattester). Dette er ikke en del av ordningen 'testing til koronasertifikat', og gir heller ikke rett til refusjon fra Helfo. Slike tester må også dekkes av den enkelte.

 

Mer informasjon finner du på følgende sider:

Helsenorge - om koronasertifikat

Helsedirektoratet - Informasjon til kommuene om testing til koronasertifikat