Fiberprosjektet har ingen egne bevilgninger over kommunale budsjetter, og skal derfor være selvfinansierende. Det har prosjektet ikke vært hittil, driftskostnadene har vært noe høyere enn inntektene. Dette er innarbeidet i kriteriene for å tildele avtalen til ny leverandør. Vi kan derfor forvente at prisen vil gå opp.

 

I kriteriene er det vektlagt driftsbidrag pr tilkoblet kunde, kvalitet på tjenesten og pris til kunde. Prisen vi fikk fra OpenNet ved oppstarten i 2014, var veldig lav, og er langt lavere enn det som er regnet som markedspris per i dag. Det er dermed meget sannsynlig at det fra alle leverandører vil gis tilbud som har en høyere pris til hver kunde enn den vi har vært heldige å ha hittil.

 

Det er lagt inn begrensinger slik at en leverandør ikke har anledning til å lage en egen prisplan som er høyere for kunder i Sørreisa, enn den som leverandøren tilbyr i andre områder. Det skal med andre ord ikke komme en linjeleie på «toppen» av månedsbeløpet for sluttkunder. Leverandører skal kunne levere Internett til bedrifter og private kunder, samt TV og andre aktuelle tjenester.

 

Når det gjelder kvalitet er det lagt vekt på oppe-tid, reservestrøm, flere tilførselsveier for signaler og total og lokal kapasitet i systemet.

 

Telenor er i disse dager i ferd med å avvikle sitt fast-telefon nett i Norge. Dette medfører at det er blitt enda viktigere å ivareta innbyggernes behov for en stabil infrastruktur for datakommunikasjon.

 

Internett, TV-signaler, IP-telefoni, Velferdsteknologi og øvrig datakommunikasjon er tjenester som vi etter hvert er blitt avhengige av, og som kommer til å bli enda viktigere i tiden som kommer. Det er derfor svært viktig for Sørreisa Kommune at disse tjenestene kan leveres over fibernettet som vi har etablert på beste måte.

 

Skulle det bli bytte av leverandør, så vil dette medføre en overgangsperiode der montører må komme ut til hver tilknyttede husstand for å bytte endeutstyret før kunden er over på ny løsning. Ny leverandør må også bytte ut all elektronikken i sentralene for at ny løsning skal på plass.

 

Det legges opp til at dette skal kunne gjøres nokså sømløst, med minimal nede-tid i forbindelse med omkobling for den enkelte.

 

Prosessen videre er som følger: Anbudet er lagt ut på Doffin i sommer, og eventuelle leverandørers befaring i Sørreisa er i uke 35. Frist for tilbud er 1. oktober 2019.


Overgang til ny innholdsleverandør er planlagt i løpet av 1. kvartal 2020.