Rett til plass

Barn som er født innen 30. november 2023 har lovfestet rett til barnehageplass i hovedopptaket for 2024-2025 når det søkes innen fristen 1. mars, og barnet ikke har plass fra før.

Barnet har ikke rett til plass før den måneden det fyller ett år.

 

Barnet må være bosatt i kommunen senest ved oppstartdato for tildelt barnehageplass.

 

Søk om plass

Kommunale barnehager har hele og halve plasser, mens private barnehager også kan tilby andre plasstørrelser. Opptaket  til kommunale og private barnehager i Sørreisa kommune er samordnet, og

søknadsskjemaet gjelder derfor både kommunale og private barnehager.

 

Søknadsfrist: 1. mars 2024

 

Her kan du søker om barnehageplass

Her kan du lese om barnehagene i Sørreisa