All skog i Troms er definert som vernskog. All hogst i vernskogen, unntatt hogst av ved til eget bruk, skal meldes til kommunen seinest tre uker før hogsten skal settes i gang. 

Her er mer informasjon