Årsaken til at forskriften blir revidert er at den ikke lenger er oppdatert i forhold til de endringene som i senere tid har blitt gjort i motorferdselloven(se vedlegg).

Bestemmelser som kommunen ikke lenger har hjemmel til å forskriftsfeste i motorferdselloven har blitt fjernet. Det samme gjelder bestemmelser som er overflødige fordi de dekkes av annet lovverk. Ingen nye bestemmelser har blitt lagt til i forskriften. Paragrafene som foreslås fjernet er markert med gult i vedlegget. 

Høringsuttalelser kan sendes til postmottak@sorreisa.kommune.no. Frist for høringsinnspill er satt til 14. april.

Forskrift til lov om motorferdsel i utmark, Sørreisa kommune, med markeringer.pdf

Utkast til revidert forskrift om motorferdsel i utmark Sørreisa.docx PDF document ODT document