Kartverket har reist navnesak for å få undersøkt bruken av to norske fjellnavn som tidligere ikke har inngått i offentlig navnebruk. Det nordsamiske fjordnavnet Ráisavuotna, og det norske parallellnavnet Reis(a)fjorden tas også med i saken for å få fastsatt rett skrivemåte av både det norske og nordsamiske fjordnavnet. Saken blir tatt opp for å få avklart kjennskapen til fjellnavna, og riktig skrivemåte til offentlig bruk av alle navna.

 • Maurtinden
  • Er navnet allment kjent og brukt om det aktuelle fjellet?

 6v 8Dr 4OdU 0rmrvoAAAAASUVORK 5CYII=

 • Ortinden
  • Er det norske navnet Ortinden allment kjent og brukt om fjellet Duolboalgi?

MmgPR 0B 42AAAAAASUVORK 5CYII=

 • Reisfjorden/Reisafjorden
  • Hva er den nedarva lokale uttalen av det norske navnet på fjorden?
  • Er «Ráisavuotna» riktig nordsamisk skrivemåte?