Det er ergoterapeuten som har ansvar for å gi råd og veiledning omkring hjelpemidler for syn, hørsel og tekniske hjelpemidler. 

Dersom du har behov for enkle hjelpemidler til midlertidig utleie, kan disse lånes.

Ved varige behov for hjelpemidler og for spesialtilpasset utstyr er det NAV hjelpemiddelsentral som står for utlånet. Dersom et hjelpemiddelbehov viser seg å bli varig, oppfordres du til å søke direkte til NAV hjelpemiddelsentral Troms. Trenger du hjelp med søknadsskjema til hjelpemiddelsentralen kan du ta kontakt med oss.