Hovedutvalg for levekår i Sørreisa har besluttet å gi kulturprisen for 2021 til Jostein Mathisen for hans nesten 40 år lange arbeid med barn og ungdom i  Sørreisa Blå kors Motor og Fritidsklubb. Prisen består av kr. 10.000 som blir gitt av SpareBank 1 Nord-Norge.  Overrekkelsen skjedde i kommunestyremøte 16.juni, og Lill Tove Torheim fra SpareBank 1 Nord-Norge kunne samtidig overraske prisvinneren med tilskudd fra Samfunnsløftet på kr. 36.500 til klubben.