Hovedfokus på vår skole er at undervisninga skal være praktisk, variert og fremme interesse, nysgjerrighet og inspirasjon hos elevene.

Skolen har et godt utbygd skolebibliotek som brukes aktivt. Vi satser for fullt på digitalisering. Har digitale tavler i alle klasserom, samt klassesett med bærbare PCer og Ipad.


Skolen har også en skolefritidsordning, som gir tilbud til barn i tidsrom mellom kl. 07.30 og kl. 16.30 på hverdager. SFO er lokalisert i kjelleren på skolen, og har for tiden ca. 30 barn.


Siden Sørreisa kommune har tatt imot flyktninger en stund har vi en innføringsklasse for minoritetsspråklige ved Gottesjord skole. I denne klassen er det pr. i dag 6 syriske elever og 3 fra Kongo.


Gottesjord skole er, sammen med barnehagene og de andre Sørreisaskolene, med i satsingen; Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Dette som et ledd i arbeidet med § 9A, at alle elever skal ha det trygt og godt på skolen.

 

Visjon: Gottesjord skole skal være et godt sted å være og et godt sted å lære for alle elever og voksne.