Målgruppen er barn og unge som har behov for mer fokus på fysisk, og meningsfull aktivitet i hverdagen.

Fokuset er på tidlig innsats og dialog rundt temaer som kan påvirke hverdagen. Tilbudet kan være aktuelt både som forebygging og helsefremming blant alle barn i aldersgruppen.

Formålet er å redusere inaktivitet og øke aktivitetsnivået blant barn i alder 8-11 år. Vi ønsker å få inn både foresatte og barna, da voksne har stor innflytelse på kosthold og mosjonsvaner hos barn. Vi ønsker foresatte med på temasamlingene.

Tidspunkt: Tirsdager.                                                                        Antall deltakere 6-12 stk.

Hva

Hvordan

Når og hvor

Oppstart – Vi møtes for å bli kjent

Bli kjent leker.

19.sept. 17:30-18:30 i Folkehelseparken

Gymsal med tema: Fysisk aktivitet

Ulike ballspill.

26.sept. 17:30 – 19:00 i gymsalen på sentralskolen

Tur med tema: Kosthold

Tur til dagsturhytta på Furøy. Det blir servert sunn mat.

3.okt. 17:30- 19:30 Oppmøte Bølgen, vi kjører sammen til Furøy.

Aktivitet i gymsalen

Turn/styrke og bevegelighet.

10.okt. 17:30-19:00 i gymsalen på sentralskolen

Tur med tema: Søvn og mobil/ nettbrettbruk

 

Tur til Litjevatnet. Det blir rebus og bålgrilling. Det blir servert sunn mat ved bålet.

17.okt. 17:30 – 18:30 Oppmøte Bølgen, vi kjører sammen til Brekka

Avslutning i folkehelseparken

Aktivitet ute. Tema ulike fritidstilbud i Sørreisa.

24.okt. 17:30-18:30 Oppmøte folkehelseparken

 

For påmelding kontakt:                                             Påmeldingsfrist innen 14 sept kl 12:00.

Fysioterapeut Kamilla. Mob: 992 04 915 epost: kamilla.ronessen@sorreisa.kommune.no

Ergoterapeut Henriette. Mob 992 04 710 epost: henriette.solli@sorreisa.kommune.no