Fastsatt av Sørreisa kommunestyre ………. Med hjemmel i  lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7 og § 4-4 og lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

 

§ 1.Salgstid for alkoholholdig drikk (gruppe1)

  1. Salg og utlevering av øl og rusbrus (gruppe 1) kan skje fra kl 08.00-20.00 på hverdager og dagen før Kristi himmelfartsdag, dagen før 1. mai og dagen før 17. mai.
  2. Salg og utlevering av øl og rusbrus (gruppe 1) kan skje fra kl 08.00-18.00 på dager før søndager og helligdager. På påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften mellom kl. 0800 og 15.00.
  3. Salg og utlevering av øl og rusbrus (gruppe 1) skal ikke skje på søndager og helligdager, 1. og 17 mai og på valgdagen.

 

§ 2.Skjenketid for alkoholholdig drikk

  1. Skjenketiden for alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent, er på dagene fredag og lørdag fra kl. 13.00 til kl. 02.30. Andre dager er skjenketiden fra kl 13.00 til kl. 24.00
  2. Skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer, er på dagene fredag og lørdag fra kl. 13.00 til kl. 01.30. Andre dager er skjenketiden fra kl. 13.00 til kl. 24.00.
  3. På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent fra kl 13.00 til 02.30.
  4. På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer fra kl. 13.00 til 01.30.
  5. Konsumtid av alkoholholdig drikk er 30 minutter etter salgsslutt.

 

§ 3. Åpningstider

Alminnelig åpningstid for serveringssteder (med eller uten skjenkebevilling) er på dagene fredag og lørdag fra kl 06.00 til 03.00. Andre dager er åpningstiden fra kl. 06.00 til 01.00

 

§ 4. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 15.03.2024