Foredraget gjennomføres som en del av forskningsdagene og gjennomføres i et samarbeid mellom Midt-Troms Næringshage, Studiesenteret Midt-Troms og Norges arktiske Universitet (UiT).  

 

Hva er demens og «Kan noe gjøres for å gi en god hverdag til de som rammes av denne tilstanden» av universitetslektor Anne Margrethe Støbach.

 

Hun vil snakke litt om demenssykdommer, hvordan tilstanden kan utvikle seg og hvordan omgivelsene kan oppleve dette. Så vil hun ta tak i tilnærmingen til de som rammes og den verdighet som er av betydning for hvordan både personene selv og  pårørende kan oppleve dagliglivet.

 

Foredraget gjennomføres i Kunnskapsparken på Finnsnes og de som ikke har mulighet til å være tilstede kan følge det "live" via TF - TV.  Varighet ca 45 minutter.