De fleste skredulykker med dødelig utfall skjer i Troms politidistrikt, samtidig som antall besøkende toppturturister er økende. Mange tilreisende benytter etablerte reiselivsbedrifter i forbindelse med sitt besøk, men det er også mange som kommer til kommunene våre på eget initiativ. De leier ofte bolig privat, og er sjelden i kontakt med reiselivsnæringen.

Troms politidistrikt ønsker å forebygge og redusere antall skredulykker, og har sammen med NVE laget plakater de ønsker hjelp til å videreformidle til turister og andre som besøker kommunene våre i løpet av vinteren.

Det understrekes om viktigheten av å lese hele skredvarselet og identifisere skredproblemet i snødekker, samt gjøre trygge tur og ferdselsvalg.

Oppdatert skredvarsel finnes på varsom.no

Naturfarevarsel finner du her