Flygelet ble satt ut i forbindelse med riving av deler av skolebygget.

Ved en misforståelse har flygelet dessverre ikke blitt satt på lager etter riving av bygget.
Flygelet har stått ubrukt i flere år og er et reparasjonsobjekt.
Flygelet blir nå ivaretatt og det vil bli gjort en vurdering på om det skal repareres.