Avdelinger
Finn ansatt
EtternavnFornavnTittelTelefonE-post
Barnevern
Arnesen
Mari-Anne
Barnevernkurator
45 39 52 81
Fjellseth
Liss
Barnevernkurator
99 20 49 98
Hansen
Lena
Barnevernkurator
99 20 49 21
Larsen
Sandra
Barnevernkurator
45 50 78 60
Nilsen
Jimmy
Barnevernkurator
93 07 11 56
Skadal
Anne Lise
Barnevernkurator
99 20 49 12
Sletten
Marita
Barnevernkurator
41 34 93 89
Sletten
Tove Marie
Avdelingsleder
93 05 76 52
Boligtjenesten
Dagsenteret
99 20 47 21
Øvermoen
Gunn Solveig
Avdelingsleder
90 36 54 05
Brann og redning
Ellila
Jim-Erik
Varabrannsjef
93 43 90 09
Olsen
Odd-Magne
Feier
46 87 56 26
Olsen
Tor Ivar
Brann og beredskapssjef
99 20 48 36
Brekka Barnehage
Fagerli
Mari
77 87 51 90
Skogheim
Lena
Styrer
77 87 51 90
Dyrøy og Sørreisa Legekontor
avd Dyrøy
77 18 92 50
avd Sørreisa
77 87 51 00
Larsen
Tone
Leder
48 40 65 56
Ferdinand Barnehage
Lombnes
Anja
Styrer
77 87 51 95
Flyktningstjenesten
Dansholm
Heidi
Flyktningskonsulent
90 76 78 46
Olsen
Charlotte
Flyktningskonsulent
93 06 60 01
Solem
Marte
Flyktningskonsulent
92 06 03 10
Forebygging, oppfølging og mestring
Aspevoll
Helene
Enhetsleder
93 83 99 13
Berger
Doris
Fysioterapeut
99 20 49 15
Solli
Henriette
Ergoterapeut
99 20 47 10
Frivillighetssentralen
Hjorthen
Ragnhild
Daglig leder
99 20 46 51
Gjerdsletta Barnehage
Barnehage
Gjerdsletta
77 86 17 00
Midttun
Grethe-Lill
Styrer
77 86 17 00
Rasmussen
Ingvild
Pedagogisk leder
77 86 17 00
Gottesjord skole
SFO
99 20 47 60
Personalrom
47 65 54 48
Pettersen
Monica
Rektor
99 69 53 95
Helse og Omsorg
Omsorghybler
99 20 46 15
Sykehjemsavdeling BO3
99 20 49 03
Sykehjemsavdeling BO2
99 20 49 02
Sykehjemsavdeling BO1
99 20 49 01
Kjøkken
91 15 08 23
Boligtjenesten
99 20 49 04
Dagsenteret Sørreisa Omsorgssenter
99 20 46 41
Hjemmetjenesten
Vakttelefon hjemmetjenesten
99 20 46 66
Hansen
Bodil
Enhetsleder
41 55 24 20
Stefanussen
Camilla
Avdelingsleder BO2 og BO3
99 20 49 07
Våden Strømsnes
Ann
Sekretær
91 14 14 72
Øverås
Anne Grete
Avd. leder Hjemmetjenesten
99 20 49 09
Helsestasjon
Lege/Jordmor
46 82 51 78
Johansen
Vanja
Helsesykepleier
46 80 03 79
Lekang
Leni
Helsesykepleier
46 82 33 03
Walle
Bodil
Helsesykepleier
92 28 56 81
Kultur og Idrett
Vaktmester Sørreisahallen
99 20 46 37
Løhre
Aina
Enhetsleder
99 20 46 24
Løvland
Lise
Rektor Kulturskolen
99 04 44 48
Menighetskontoret
Vangen Hoholm
Rachel
Kirkeverge
99 20 49 99
Ordfører
Nordahl
Jan-Eirik
Ordfører
97 51 71 03
Personal, utvikling og service
Hansen
Kent
IT Driftsleder
98 22 35 20
Hansen
Steffen
IT Lærling
46 85 02 44
Karoliussen
Kristian
IT-konsulent
92 31 47 84
Mikkelsen
Monica
Leder
93 06 73 04
Nybakk Vaeng
Grete
Konsulent
41 51 12 54
Pedersen
Nina
Konsulent
95 89 42 81
Rasmussen
Tordis S
Personalrådgiver
95 79 26 31
Pleie og Omsorg
OH
BO1 Somatisk
99 20 46 15
Rus og psykisk helse
Mikkelsen
Lillian
Psykisk helsearbeider
99 20 46 61
Molund
Unni
Psykisk helsearbeider
99 20 46 62
Rokstad
Trude
Psykisk helsearbeider
92 27 93 10
Rådmann/Kommunalsjefer
Evenstad
Ann Kristin
Kommunalsjef
92 86 38 76
Haugen
Stig Jonny
Rådmann
95 94 61 08
Meyer
Truls
Kommunalsjef
92 48 21 18
Sentralskolen
Borch
Carina
Rektor
94 15 94 11
Flatebakken
Ylva Margrethe
Inspektør
91 17 20 42
Hauglid
Linda
Rådgiver
97 54 41 44
Kristoffersen
Britt
Sekretær
95 90 62 61
Molund
Lena
Inspektør
95 43 95 29
Skøelv skole
SFO
99 20 49 05
Personalrom
47 64 24 47
Uteng
Bjørnar
Rektor
93 44 08 78
Sørreisa folkebibliotek
Biblioteket
99 20 46 98
Stangnes
Sigrid
Biblioteksjef
99 20 46 98
Teknisk og Planlegging
Bjørkseth
Terje
Fagarbeider
99 20 48 54
Cuypers
Julia Celine
Fagleder landbruk, miljø og natur
91 68 96 21
Grande
Bjørn
Fagarbeider
99 20 48 50
Gundersen
Geir Magne
Fagarbeider
99 20 48 53
Ingvardsen
Nils Morten
Fagarbeider
99 20 46 37
Johansen
Arvid
Teknisk tegning
95 86 13 97
Langnes
Tor
Enhetsleder teknisk
91 79 52 95
Løvaas
Marte Synnøve
Ledende renholder
93 26 36 89
Meier
Per-Olaf
Fagarbeider
92 20 48 51
Nordby
Arne
Arbeidsleder Uteseksjon
99 20 48 52
Nylund
Odd-Richard
Leder Bygg og Eiendom
92 28 70 70
Olsen
Tom
Fagarbeider
92 07 14 24
Quibodeaux
Wenche
Planlegger
92 23 98 69
Stensrud Nilsen
Jørgen Aslak
Prosjektleder
92 80 72 44
Storelvmo
Svenn-Erik
Fagarbeider
99 20 46 37
Strømme
Kristian Hofsøy
Avd.ingeniør oppmåling og byggesak
41 38 26 66
Økonomi
Andersen Østrem
Britt-Aina
Lønnskonsulent
92 27 03 33
Furøy
Geir
Avdelingsleder skatt
95 83 47 65
Lia Johnsen
Ingunn
Lønnskonsulent
95 72 83 41
Mikkelsen
Cato
Økonomisjef
91 64 82 13
Nielsen
Linda
Regnskapskonsulent
92 64 30 05