Vi har fått melding om et tilfelle av covid-19 i Sørreisa kommune. Vedkommende tilhører en annen kommune, men oppholder seg midlertidig i Sørreisa. Vedkommende kom med fly fra Oslo til Bardufoss torsdag 15/7. Det er per nå ingen kjente nærkontakter som må i karantene. En nærkontakt er fullvasinert og må ikke i smittekarantene. Smittesporing etter flyreisen pågår fortsatt. De berørte vil bli kontaktet.