Sørreisa kommune minner om åpent informasjonsmøte angående detaljreguleringsplanen for ny fellesskole i Sørreisa. 

Møtet avholdes torsdag 17.10.2019 kl. 18.00 i Sørreisa Kulturhus. Velkommen.

 

Papirer tilhørende saken kan ses i

https://webhotel3.gisline.no/Webplan_1925/gl_planarkiv.aspx?planid=2015002

og kartet kan ses her