Budskapet er at det finnes hjelp – hvis du tar det første skrittet.

Du finner mer informasjon om temaet på www.dinutvei.no.

Link til video:

https://dinutvei.no/film/det-finnes-hjelp/ 

Filmen er produsert av NKVTS/dinutvei.no