««Det finnes hjelp» gir et kort innblikk i ulike menneskers livssituasjon og forteller noe om hvor vanskelig det kan være å søke hjelp. Budskapet er at det finnes hjelp – hvis du tar det første skrittet.

Du finner mer informasjon om temaet på dinutvei.no.

Filmen er produsert av NKVTS/dinutvei.no»

Link til video: https://dinutvei.no/film/det-finnes-hjelp/