Sørreisa kommune og Øyjordneset Industripark har over lang tid jobbet med å legge forholdene til rette for at Forsvaret skal ha mulighet til å etablere et alliert amfibietreningssenter med utgangspunkt i den kommunale kaien på Øyjordneset. 

Arbeidet har gitt resultater, og denne vinteren vil UK Royal Marines, legge sin vintertrening til havnebassenget i Sørreisa. De britiske styrkene vil være i Sørreisa fra januar til april. 

Kontingenten fra UK Royal Marines består av ca 70 personer som skal ha base i Sørreisa for å drive vintertrening i 2022. Aktiviteten vil ha hovedbase i Øyjordneset Industripark sine arealer, på den gamle sponplatefabrikken. Herifra vil de øve og trene mot andre våpengrener i forsvaret og allierte for øvrig. 

Det har vært et meget godt samarbeid mellom kommunen, Øyjordneset Industripark, Forsvarsbygg, Hæren og britene, og vi er meget fornøyde med lokalene inkludert båthavnen og flytebryggene som nå blir etablert av Hæren med støtte av Trenregimentet og HV-16, sier Sjef for Alliert treningssenter oberstløytnant Per-Erik Bjørnstadbråten. Han utelukker ikke at dette kan bli en permanent løsning for Britene i framtiden, all den tid britene så langt er veldig fornøyd med fasiliteter og den sentrale beliggenheten i Troms.  

I tillegg vil UK Royal Marines benytte Sørreisa hotell og Furøy Fishing Camp til overnatting for sine soldater. Britene har leid disse fasilitetene helt fram til i midten av mars. Dette vil skape en masse ringvirkninger i lokalsamfunnet og for våre overnattings- og turistbedrifter, sier en glad ordfører Jan-Eirik Nordahl i Sørreisa.

Næringshagen Midt-Troms, som jobber med leverandørutvikling og næringsutvikling inn mot forsvarets aktivitet i regionen har vært en god samarbeidspartner både for kommunen og for Øyjordneset Industripark AS i prosessen, fortsetter han. 

Britene har fremlagt en særdeles god COVID smittevernplan hvor de før avreise og ikke tidligere enn 72 timer før avreise skal avlegge negativ PCR test, etterfulgt av antigen hurtigtest ved avreise fra flyplass og hurtigtest gjennomføres ikke senere enn 24 timer etter landing. Under oppholdet i Norge gjennomfører de hurtigtest hver mandag og fredag, i tillegg har de med seg sin egen PCR test maskin på Skjold. 

I Troms og Finnmark og Nordland er det etablert ukentlige møter mellom statsforvalterne, ordførere, kommunesmitteleger, Hæren og Heimevernet hvor COVID situasjonen følges nøye.

Bakgrunnen for at UK Royal Marines har valgt å legge sin vintertrening til Sørreisa er mange. Kort vei til øvingsfeltene i indre Troms, Ramsund, NATO kaianlegget og at Sørreisa har en dypvannskai med tilgang til store lokaler har vært avgjørende, sier Sjef for Alliert treningssenter oberstløytnant Per-Erik Bjørnstadbråten.