Onsdag 17.2 er det gått to uker siden faste pasienter ved Sørreisa Sykehjem fikk sin andre dose med Korona-vaksine. De har da oppnådd maksimal beskyttelse av det vaksinen kan gi. Det er samtidig viktig å informere om at det er betydelig mindre risiko for covid-19 etter vaksinasjon, men at covid-19 ikke forhindres i alle tilfeller da vaksinen ikke alltid gir fullstendig beskyttelse.

For de som bor på sykehjemmet og er vaksinert betyr det at de nå, i større grad enn før, kan omgås besøkende som også er vaksinert.

For øvrig besøkende praktiseres fortsatt retningslinjer satt av FHI:

  • Besøk må fortsatt avtales på forhånd
  • Det må fylles ut egenerklæringsskjema vedrørende smittestatus- og reise
  • Håndhygiene må gjennomføres ved start- og slutt av besøk
  • Besøkende må gå direkte til pasientrom
  • Hvis både beboeren og den besøkende er vaksinerte, kan de ha fysisk kontakt. Men den besøkende bør fortsatt holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker, på grunn av usikkerheten rundt smittespredning fra vaksinerte.
  • Vaksinerte beboere kan ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende - de samme over tid. Men den besøkende bør fortsatt holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker. 
  • Antall besøkende styres av hvor mange som kan være i rommet med 1 meters avstand
  • Besøkende som er sannsynlig eller bekreftet smittet med Covid-19 kan ikke komme på besøk
  • Besøkende som er i karantene eller har symptomer på luftveissykdom skal som hovedregel ikke komme på besøk
  • Besøkende oppfordres til å følge gjelden nasjonale smittevernråd for befolkningen særlig nøye i perioden før og mellom besøk.

Besøkende som reiser fra et område med høy lokal smitterisiko til et område med lav smitterisiko, bør ved samvær med en beboer i en kommunal helse- og omsorgsinstitusjon, følge smittevernråd for området med høyest smitterisiko.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/besok-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner/?term=&h=1

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/besok-pasienter-og-beboere#beboere-i-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner-har-rett-til-a-motta-besok-som-ma-gjennomfores-i-trad-med-nasjonale-smittevernrad