Sørreisa kommune og regionen for øvrig har for tiden et høyt smittetrykk med mange Korona-smittede innbyggere.

På bakgrunn av dette innfører vi pålegg om bruk av munnbind for alle besøkende ved Sørreisa Omsorgssenter (sykehjemmet og omsorgshyblene).

Munnbindet må has på under hele besøket.

 

Vurderingen bak dette tiltaket er å skjerme våre mest sårbare innbyggere for korona-sykdom.

I tillegg ønsker vi å skjerme de ansatte, i den grad det er mulig, slik at de har de beste forutsetninger for å holde seg friske og kan gå på jobb for å ta vare på våre pasienter- og beboere.

Vi ber om at alle besøkende hjelper oss med å få dette til, ved å overholde pålegget.

 

Vi minner også om følgende:

  • hold deg hjemme hvis du er syk
  • hold avstand og bruk munnbind på alle steder hvor avstand ikke kan opprettholdes i tilstrekkelig grad
  • reduser antall nærkontakter
  • ha lav terskel for testing ved symptomer
  • god håndhygiene
  • vaksiner deg dersom du ikke allerede har gjort dette