Med disse er det generelle innstramninger som gjelder for hele befolkningen.

Det innebærer at det ikke er noen særegne smittevernstiltak for besøk ved Sørreisa Omsorgssenter.

Vi ønsker imidlertid å presisere tiltakene som gjelder, for å sikre trygge rammer for besøk ved Sørreisa Omsorgssenter:

  • Besøkende må holde to meters avstand.
  • Hvis to meters avstand ikke kan holdes skal det brukes munnbind. Dette får du utdelt ved ankomst Omsorgssenteret.
  • Minner om at det fortsatt er slik at ingen med symptomer på forkjølelse skal komme inn på sykehjemmet.
  • Kartleggingsskjema må fylles ved besøk sykehjemmet. Spørsmålene besvares med ja/nei. Dette er spørsmålene vi stiller:
  1. Har du vært i utlandet de siste 10 dagene?
  2. Har du hatt symptomer fra luftveiene de siste 48 timer (hoste, feber, tungpusthet)?
  3. Har du vært i kontakt med noen som har fått påvist korona-smitte de siste 10 dagene?
  4. Har du personer i din husstand som er i karantene nå?