Arkivmateriale etter Reisen forbrugerforening og handelshuset M.A. Kramvig 1867 – 1975 er i ferd med å bli tilgjengelig. Prosjektet er finansiert av nasjonale arkivutviklingsmidler, og arbeidet og materialet skal formidles til publikum.

 

Vi kan by på:

  • teaterforestillingen «Livet på kramboden – et kammerspill fra 1921», framført av Sadio Nor Teater,
  • foredrag om arkivene som fantes på brygga og om ordningen av dem
  • muligheter til å se på originalt arkivmateriale, og snakke med arkivarene som jobber med det,
  • oversikt over hattemotene fra 1920-tallet!

 

Vi oppfordrer alle til å komme til Kramvigbrygga på lørdag. Husk at arkivene er til for alle!