Folkehelseinstituttet (FHI) er usikker på hvordan smitteutviklingen utover vår sommer vil bli, men det er sannsynlig at det vil komme en ny bølge i løpet av de nærmeste månedene.

De fleste i aldersgruppa 75 år og eldre ble sist vaksinert fjor sommer og høst. Ettersom de eldste er mest usatt for alvorlig sykdomsforløp og at effekten mot alvorlig forløpavtarover tid, mener FHI at det nå er grunn til å anbefale en vaksine dose til alle som er 75 eller eldre. 

 

Sannsynlig med ennå en oppfriskningsdose til høsten

FHI ser det som sannsynlig at aldersgruppa 65 år og eldre, vil ha behov for en nyoppfriskningsdose også til høsten. De anbefaler derfor at personer som er 75 år eller eldre, tar 5. dose i løpet av april måned for å sikre nok tidsintervall til en eventuell 6. dose til høsten.

 

Yngre personer med alvorlig svekka imunforsvar kan også få tilbud om en oppfrisningsdose nå i vår, etter vurdering fra spesialist. I slike tilfeller må dokumentasjon fra spesialist forevises på på vaksinasjonsstedet.

 

Slik får du vaksine

Sørreisa kommune har inngått avtale med APOTEK 1 i Sørreisa, om samarbeid rundt koronavaksinering. Det betyr at du kan få vaksine på apoteket her i Sørreisa.

Vaksinen er gratis.

Bestill time på Apotek 1 Sørreisa , Storveien 9 9310 Sørreisa. Du kan også komme innom apoteket for å bestille time.

Apoteket kan nås på telefon 77 71 33 00.

 

Sørreisa kommune sender ikke innkalling til vaksinering, så du må selv bestille time.