Eventuelle uttalelser til budsjettforslaget/økonomiplanen/betalingssatser og gebyrregulativet må gis skriftlig innen 13.12.2021 kl 14.00

Kunngjøringen skjer i henhold til forvaltnigslovens § 37.

Formannskapets innstilling, handlingsplan og økplan

Betalingsregulativ