Kommunestyret skal behandle formannskapets forslag i møte 12. desember.

Eventuelle uttalelser til budsjettforslaget/økonomiplanen/betalingssatser og gebyrregulativet må gis skriftlig innen 09.12.2019 kl 09.00

Kunngjøringen skjer i henhold til forvaltnigslovens § 37.

Årsbudsjett 2002 Økonomiplan 2020-2023

Betalingsregulativ 2020

Gebyrregulativ for teknisk område 2020

Havneregulativ 2020