Forhåndssalg av billetter på Servicekontoret, tlf 77 87 50 00.