Utkast til forskrift vann- og avløpsgebyrer i Sørreisa kommune sendes på høring.

Forslag til forskrift vann- og avløpsgebyrer kan du lese her:

Merknader kan sendes til postmottak@sorreisa.kommune.no

  

Frist for innspill er satt til 09.07.21.