Nå åpnes samfunnet gradvis opp og det er mulighet for å møtes flere både hjemme, på arrangement og på private sammenkomster. Samtidig er kun 1/3 av befolkningen vaksinert og risikoen for lokale utbrudd vil fortsatt være høy fram til langt flere er vaksinert.

Troms og Finnmark opplever nå flere utbrudd. For å hindre store utbrudd i våre kommuner er det viktig at vi fortsatt husker på følgende grunnleggende regler:

  • Husk avstand, minst en meter og det er bedre å møtes ute
  • God hoste og håndhygiene
  • Ved luftveissymptomer er det viktig at vi fortsetter å ta koronatest og holder oss hjemme til prøven er besvart og man er i god allmenntilstand

 

I tillegg anbefaler vi alle å laste ned appen Smittestopp. Denne er betydelig forbedret og gir brukerne varsel hvis noen de har vært i nærheten av, tester positivt og registrerer sin positive prøve anonymt i appen.

 

Det er i gjenåpningsfasen også særlig viktig med lav terskel for testing, slik at vi raskest mulig avdekker smitte lokalt og unngår store utbrudd.

 

Anbefaler testing av barn med ny og mindre ubehagelig metode

Vi har fått inntrykk av at det kan være en vis skepsis fra foreldre til å teste sine mindre barn. Det kan muligens ha som årsak at det er erfaring eller kjennskap til at metoden med testing er ubehagelig.

Tidligere ble alle testet med prøve som var tatt i hals og deretter i indre deler av nesen.

Det er imidlertid åpnet opp for at mindre barn nå testes i ytre deler av nesen (oversikt over testmetoder).

Dette er en metode som både er raskere og mindre ubehagelig. Denne metode benyttes på teststasjonen i Sørreisa.

Sørreisa kommune oppfordrer alle som har luftveissymptomer å teste seg.