Pga. redusert budsjett på sommervedlikeholdet, vil plenklipping bli prioritert i følgende rekkefølge: 

1. Kirkegårder

2. Folkehelseparken m/bauta og paviljong i Sentrum

3. Sørreisa omsorgssenter

4. Kirkebygg 

5. Barnehager

6. Skolebygg

7. Kommunehus