Fra midnatt natt til torsdag 27.mai kan blant annet flere enn i dag samles, og barnehager og skoler kan gå til grønt tiltaksnivå der det er lite smitte. Allerede fra i dag frarådes det ikke lenger å reise innenlands.

Etter en helhetsvurdering mener regjeringen derfor det er forsvarlig å gå videre til neste trinn i gjenåpningen av Norge. Selv om det nå gjøres lettelser nasjonalt, må vi være varsomme. Lokale utbrudd og mer smitte noen steder, gjør at det er behov for å ha strengere regler lokalt. Det betyr at man fortsatt må være forberedt på forskjeller i tiltak rundt om i landet.

 

Du kan lese mer om endringen som gjelder og regler for hele landet på regjeringens nettside her.

Du kan lese mer om de ulike trinnene i regjeringens gjenåpningsplan på regjeringens nettside her.

 

Sørreisa kommune vil legge ut mer informasjon  på vår nettside om evenetuelle lokale tilpasninger og endringer for våre tjenester innen utgangen av fredag 28. mai.