De nærmeste dagene ventes det stigende temperatur i hele Nord-Norge. Da vil snøsmeltingen komme i gang for fullt mange steder, med påfølgende søkende vannføring i bekker og mindre elver i Sørreisa. De fleste kjenner sine omgivelser veldig godt og har erfaringer fra tidligere snøsmeltingsperioder, og vil dermed være klar over utfordringene i forhold til store vannføringer og høy vannstand. Men som et ledd i forebyggende opplysningsarbeid ønsker Sørreisa kommune å gå ut med opplysninger på hvor du finner informasjon og gode råd og tips på hvordan du kan unngå eller begrense eventuelt skader på eiendom, inventar og verdisaker.

Her finner du tips og oppdaterte varsler fra varsom.no: https://varsom.no/nytt/nyheter-flom-og-jordskred/varflomanalyse-20-mai-2020-flomutsikter-for-mai-juni-2020/

Hvis innbyggere og andre i Sørreisa har informasjon som er av betydning for flomforebygging, ber vi om at dere kontakter teknisk på telefon nummer 405 51 333 for å melde slik informasjon.