Korona- tidene har vært spesiell for mange, også for oss i fosterhjemstjenesten. I denne perioden har vi hatt færre henvendelser fra familier som vurderer å bli fosterhjem enn vanlig. Derfor trenger vi den hjelpa vi kan få, og ber om at dere sprer budskapet om vårt informasjonsmøte på Finnsnes 16.06. 2020 kl 1800. Adressen er Hans Karolius vei 6, Bygården (samme lokale som politiet).

Håper vi på denne måten kan dra lasset sammen i rekruttering av fosterhjem, slik at vi har familier å tilby når henvisninger fra kommuner kommer. Det er størst behov for fosterhjem til barn over 7 år.

link til møtet:

https://bufdir.no/Fosterhjem/Alle_kontorer/Tromso/Kurs_og_informasjonsmoter_tromso/finnsnes_infomote_juni2020/