Arbeidsmiljølovens § 6-3 sier at verneombudet kan stenge et bygg for bruk, om det er til fare for liv eller helse. Verneombud sammen med kirketjener var på befaring på kirkebyggene i februar, der status på byggenes egnethet ble vurdert. Skøelv kapell vurderes til fare for liv og helse, innvendig vedlikehold, mistanke om sopp og mugg. Kirkevergen har satt i gang med arbeidet, slik at kapellet kan gjenåpnes. SenjaLab må inn og foreta målinger knyttet til mugg og luftkvalitet, og byggtekniske vurderinger må foretas. Kirkevergen kommer tilbake med informasjon om fremdriften i arbeidet så snart det lar seg gjøre. Menighetsrådet er orientert og kjent med lovverket som gjelder på dette området, og ber om forståelse for dette vedtaket.