Sørreisa Frivillighetssentral skal bistå Sørreisa Omsorgssenter med å komme i gang med besøk til pasienter - og brukere. For å få dette til trengs det besøksverter. 

For å være besøksvert må du være under 65 år, da personer under 65 år defineres som å være i risikogruppen. 

Sørreisa Frivillighetssentral søker derfor etter frivillige, i aldersgruppen 18 - 65 år. 

 

Har du lyst til å være med å bidra i nærmiljøet ditt?
Ta kontakt med leder for Frivillighetssentralen, Ragnhild Hjorten, på telefon 992 04 651.