Skolehverdagen vil ikke bli helt som tidligere, og det er mange smittehensyn som må tas. Blant annet vil oppstart, pauser og avslutning av skoledagen være litt forskjellig ut fra hvilket klassetrinn eleven hører til på.

Elever som har rett til skoleskyss kan benytte seg av det, men må ta nødvendige forhåndsregler både på busstopp og i bussen. Egne retningslinjer for dette kan du lese her.
Mer informasjon finnes også på Troms og Finnmark fylkeskommune sine sider.

Smittevernregler vil være i fokus, og disser er sendt hjem til foresatte. Skolen oppfordrer alle til å følge disse også på ettermiddagstid og i helgene. Eget skriv om dette er sendt hjem til foresatte.

Nærmere og mer detaljert informasjon i forbindelse med skoleåpningen er sendt elever og foreldre i Visma Flyt skole. 

Helsedirektoratets smittevernveileder for skoletrinn 1.-7.trinn.

Helsedirektoratets smittevernveileder for ungdomsskole og videregående skole.