I første omgang betyr det at innbyggere kan bestille tid hos respektiv saksbehandler og komme til kommunehuset for å legge fram/drøfte sin sak.
Innbyggere som har avtale vil bli tatt imot av saksbehandler ved inngangen og ledet til aktuelt møterom/kontor.

Kulturskolen starter undervisning  i lokalene fra neste uke, lærerne kontakter alle sine elever/foreldrevis og gjør individuelle avtaler. 

Smittevernregler som gjelder i samfunnet for øvrig må ivaretas.

  • Du må være helt frisk – ikke engang milde forkjølelsesymptomer 
  • Vaske og sprite hender når du kommer og når du forlater kommunens lokaler.
  • Holde avstand til den/de du har avtale med og andre du møter
  • Smittereduserende hostevaner